Loading...

AVÍS LEGALAvís Legal

Està vostè accedint al lloc Web de Mami Boutique www.mamiboutique.com amb domicili al Carrer Nou, 11 08401 Granollers, Barcelona i quin responsable és la Sra. Teresa Baylach Faja.

Aquest lloc Web pot ser visitat per qualsevol usuari de manera lliure i gratuïta sempre que sigui per al seu ús a nivell exclusivament personal. S'entendrà per "Usuari" tota persona física o jurídica que accedeixi o hagi accedit a aquest lloc Web, subjecte, per tant, al contingut del present Avís Legal.

L'usuari haurà d'utilitzar aquest lloc Web i els seus continguts i/o serveis de manera diligent i d'acord amb el contingut del present Avís Legal, així com amb la llei, la moral, l'ordre públic i els bons costums. Accedint a aquest lloc Web l'usuari es compromet a acceptar i aplicar els termes del present Avís Legal.

Mami Boutique es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís els continguts, serveis i informacions que es troben en aquest lloc Web.

Mami Boutique eximeix per qualsevol mena de responsabilitat derivada de l'existència de malware, errors en les línies de comunicació, defectes de hardware i software a l'equip dels usuaris.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Són propietat de Mami Boutique i es troben protegits per les lleis espanyoles tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre qualsevol contingut d'aquest lloc Web, quedant reservada a favor de Mami Boutique la seva exclusiva titularitat per a tot el món i durant tota la vida legal dels mateixos. Els tercers titulars de drets de propietat intel·lectual sobre fotografies incloses en aquest lloc Web han concedit a Mami Boutique les corresponents autoritzacions per a la seva reproducció i posada a disposició del públic.

S'entenen compresos entre els esmentats drets, a manera enunciativa i no limitativa, qualsevol dret de propietat intel·lectual i industrial sobre textos, imatges, dibuixos, combinacions de colors, arxius d'àudio i/o de vídeo, arxius de software, botons, marques, logotips, eslògans i dissenys, programes d'ordinador i els seus elements (codis font, interfaces, aplicacions, desenvolupaments del sistema...), així com sobre l'estructura, disseny, selecció, ordenació i presentació de qualsevol informació i/o contingut en aquest lloc Web.

Queden expressament prohibides, en tot cas, la reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, modificació, transformació, supressió, manipulació, i qualsevol altra forma d'utilització, amb o sense finalitat de lucre, de tot o part d'aquest lloc Web o qualsevol dels seus continguts, sense la prèvia i expressa autorització per escrit de Mami Boutique.

Política de Privacitat

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, Mami Boutique, amb NIF: B61365144 i domicili al Carrer Nou, 11 08401 Granollers, Barcelona, comunica a l'usuari que les dades facilitades a través d'aquest lloc Web queden recollits en un fitxer quin responsable és el Sra. Teresa Baylach Faja amb, i quina finalitat és donar resposta a les consultes que l'usuari ens faci arribar a través del nostre formulari de contacte.

Les dades de caràcter personal de l'interessat seran tractades amb absoluta confidencialitat i en cap cas seran cedits a tercers sense el seu previ consentiment.

L'interessat pot exercitar els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades; per exercitar aquests drets n'hi ha prou amb dirigir-se per escrit a Mami Boutique o enviar un correu electrònic sol·licitant l'esmentada informació, correcció o anul·lació a la direcció: mamiboutiquegranollers@hotmail.com, incloent el nom, cognoms, fotocòpia del DNI i adreça de correu electrònic.

Continguts de tercers:

Mami Boutique té el dret, però no l'obligació, al seu lliure albir, de corregir errors o omissions de qualsevol part del lloc web, de mostrar alguna informació en concret per complir determinades lleis, i d'editar, modificar, rebutjar o suprimir qualsevol contingut, en tot o en part, del lloc web.

Links: En les nostres pàgines web l'Usuari podrà trobar enllaços a altres llocs web gestionats per tercers. L'establiment de qualsevol unió, enllaç, reenviament o associació ("enllaç") amb altres pàgines web (www), possibilitades des del lloc web, no implica que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o cap dependència entre Mami Boutique i el responsable del lloc web aliè, i no comporta una garantia de Mami Boutique a l'usuari.

Mami Boutique no garanteix ni es fa responsable de la veracitat, fiabilitat, integritat o legalitat de qualsevol anunci, opinió, oferta, proposta, producte, bé, servei, dada o altre informació mostrada o distribuïda a través del lloc web (d'ara endavant, "el Contingut"). L'Usuari reconeix i accepta que Mami Boutique no es fa responsable del Contingut mostrat o distribuït a través del lloc web.


CONTACTE

Mami Boutique